Lesprogramma ‘Wat ZÉG je dan?’

Opzet
Het lesprogramma ‘Wat ZÉG je dan?’ bestaat uit 7 trainingen van 2 uren en wordt gegeven in groepsverband. Jouw gedrag als ouder staat steeds centraal: Waarom doe je in de opvoeding zoals je doet? Wat verwacht je ermee te bereiken op korte termijn en op lange termijn? Welke ’onuitgesproken boodschappen’ zitten verborgen in jouw communicatie? Wat zijn de daadwerkelijke leereffecten? Hoe kun je anders tegen sommige situaties aankijken? En wat zég je dan wel als je gangbare opvoedvaardigheden (waarschuwen, herinneren, preken, dreigen, straffen, belonen) probeert te vermijden?

De kern voor veel ouders is om het idee ’’ik wil mijn kind leren dat […]’’, om te buigen naar het idee ‘’hoe creëer ik omstandigheden waarin mijn kind kan leren dat […]’’. Dit loopt als een rode draad door alle 7 trainingen heen. Je wordt stapsgewijs meegenomen in het ‘hoe en waarom’ hiervan. Na iedere training word je aangemoedigd om met één concreet inzicht thuis te oefenen.

Inzichten worden uiteindelijk geïntegreerd in De Opvoedcirkel. Wat je als ouder zégt in verschillende situaties, wordt met elkaar in verband gebracht. Door deze Opvoedcirkel steeds voor ogen te houden kun je als ouder ‘het grotere geheel’ blijven zien en val je minder snel in potentiële valkuilen tijdens de dagelijkse omgang met jouw kind(eren).

Doel
Het doel van de trainingen is dat je als ouder grenzen kan stellen en deze kunt handhaven zonder dat er negatieve energie aan te pas komt en/of zonder dat het leidt tot onbedoelde effecten. Je ontwikkelt inzicht en vertrouwen om dagelijkse opvoedsituaties te benaderen met plezier en humor. Kinderen reageren hierop en er ontstaat een positief samenspel tussen ouder en kind.