Ouderschap tijdens een verandering van tijdperk

Huidige tijdsgeest. Kinderen worden nu blootgesteld aan meer prikkels en hebben ook meer keuzemogelijkheden. In de opvoeding is niet alleen de rust die uitgaat van de ouders belangrijker geworden, maar ook het bewust neerzetten van een omgangscultuur waarin kinderen geleidelijk leren om van binnen uit keuzes te maken en zich verantwoordelijk te voelen. Daarnaast lijkt het erop dat kinderen van deze tijd gevoeliger zijn. Hierdoor wordt het nog belangrijker dat ouders zich realiseren wat zij communiceren tussen de regels door en dat ‘onuitgesproken boodschappen’ positief en opbouwend zijn.

logo nuopvoeden

NUopvoeden. Vanuit bovenstaand inzicht, startte ik in 2014 mijn praktijk onder de bedrijfsnaam NUopvoeden. Dat staat voor Opvoeden in een Nieuw Universum. Met deze naam bedoelde ik de verandering van tijdperk te duiden waar de mensheid zich in begeeft. Het begrip ‘opvoeden’ blijkt echter dermate beladen te zijn met historisch gegroeide en persoonlijke opvattingen, dat ik mij nu (anno 2020) richt op de naam ‘Koers in Ouderschap’. Dat biedt ouders meer neutraliteit en aanmoediging om zich (opnieuw) te verbinden met de belevingen in hun eigen binnenwereld.

Koers in Ouderschap anno 2020. Door de coronacrisis zijn veel mensen zich bewuster geworden van hóe ze omgaan met hun kind en wát het hun brengt. Massaal treedt er een soort (her)bezinning op waar het je als ouder in het contact met je kind werkelijk om gaat. Willen koersen op de kracht van liefde staat voor veel ouders nu hoog in het vaandel. Maar hoe je tevens de nodige grenzen stelt en handhaaft zonder ‘gedoe’ is voor een grote groep nog een onbekend terrein. Automatisch vallen ouders steeds weer terug op gangbare angst-gedreven vaardigheden.

Oude stijl vaardigheden. Met angst-gedreven gangbare vaardigehden wordt in dit kader bedoeld: het herhaald waarschuwen, tot 3 tellen, helpen herinneren, zeggen wat kinderen moeten doen, boos worden, straffen en belonen, dreigen, een preek geven en een beetje manipuleren. Al bedoel je het als ouder nog zo goed, het zijn machtstructuren waar mensen het steeds minder goed op doen. Niet alleen worden de kinderen met deze benaderingen slechts beperkt voorbereid op hún toekomst en het leren maken van keuzes, ook de rust die van de ouder uitgaat ontbreekt hierin. In deze benadering zitten een aantal ‘onuitgesproken boodschappen’ die niet passen in deze tijd en een negatief effect hebben op de ontwikkeling van kinderen én ook op ouders. Een averechts effect.

Uit het spanningsveld. De gangbare ‘oude stijl omgang’ levert in toenemende mate een spanningsveld op. Ik richt mij op het ondersteunen van ouders die hier uit willen komen maar niet concreet weten hoe en wat. Hiertoe heb ik de training "Wat ZÉG je dan?" ontwikkeld.

NUopvoeden