NUopvoeden

Kinderen worden nu blootgesteld aan meer prikkels en hebben ook meer keuzemogelijkheden. In de opvoeding is niet alleen de rust die uitgaat van de ouders belangrijker geworden, maar ook het bewust opvoeden zodat kinderen geleidelijk leren om keuzes te maken en zich verantwoordelijk te voelen. Daarnaast lijkt het erop dat kinderen van deze tijd gevoeliger zijn. Hierdoor wordt het nog belangrijker dat ouders zich realiseren wat zij communiceren tussen de regels door en dat ‘onuitgesproken boodschappen’ positief en opbouwend zijn.

Opvoeden in een Nieuw Universum vraagt om een aanpassing van de gangbare benadering. Met gangbaar wordt in dit kader bedoeld: het herhaald waarschuwen, tot 3 tellen, helpen herinneren, zeggen wat kinderen moeten doen, boos worden, straffen en belonen, dreigen, en een preek geven. Niet alleen worden kinderen met deze benadering slechts beperkt voorbereid op het leren maken van keuzes, ook de rust die van de ouder uitgaat ontbreekt. Bovendien zit in deze benadering een aantal ‘onuitgesproken boodschappen’ die een heel negatief effect hebben op de ontwikkeling van kinderen én ook op ouders. Een averechts effect.

NUopvoeden