Training ‘Wat ZÉG je dan?’

Opzet

De training ‘Wat ZÉG je dan?’ wordt gegeven in groepsverband of via een individueel traject. In groepsverband bestaat de training uit 7 bijeenkomsten van 2 uren met tussenpozen van 1 of 2 weken. In een individueel traject wordt het aantal, de duur en de tussenpozen van de bijeekomsten afgestemd op wat er nodig en mogelijk is.

Jouw gedrag als ouder staat steeds centraal: Wat beweegt jou in het ouderschap? Hoe ga je om met je kind? Wat verwacht je ermee te bereiken op korte termijn en op lange termijn? Welke ’onuitgesproken boodschappen’ zitten verborgen in jouw communicatie? Wat zijn de daadwerkelijke leereffecten? Hoe kun je anders tegen sommige situaties aankijken? En wat zég je dan wel als je gangbare opvoedvaardigheden (waarschuwen, herinneren, preken, dreigen, straffen, belonen) probeert te vermijden?

De kern voor veel ouders is om het idee ’’ik wil mijn kind leren dat […]’’, om te buigen naar het idee ‘’hoe creëer ik omstandigheden waarin mijn kind kan leren dat […]’’. Dit loopt als een rode draad door de hele training heen. Je wordt stapsgewijs meegenomen in het ‘hoe en waarom’ hiervan. Na iedere training word je aangemoedigd om met één concreet inzicht thuis te oefenen.

De training bestaat uit een ‘kantelend 5-stappenplan’ waarmee jij als ouder de interactie met je kind wezenlijk anders vorm geeft dan je gewend was te doen in het oude stijl opvoeden met waarschuwen, herinneren, boos worden, dreigen, preken, straffen & belonen. Het stappenplan biedt géén nieuwe methode voor het opvoeden, maar doet een beroep op jouw persoonlijk leiderschap.

Inzichten worden uiteindelijk geïntegreerd in De Opvoedcirkel. Wat je als ouder zégt in verschillende situaties, wordt met elkaar in verband gebracht. Door deze Opvoedcirkel steeds voor ogen te houden kun je als ouder ‘het grotere geheel’ blijven zien en val je minder snel in potentiële valkuilen tijdens de dagelijkse omgang met jouw kind(eren).

Doel

De training biedt inzichten & bewustwording om een proces te ondersteunen waarin je als ouder de interacties met je kind stap voor stap ombuigt naar opvoedende win-win situaties. Het doel is dat je vanuit jouw kracht jouw grenzen stelt en handhaaft zonder dat je tegen je kind zegt wat hij of zij ‘moet’ doen of wat jij graag ziet gebeuren. Het 5-stappenplan biedt hiervoor een geschikte vertaalslag. Je leert hoe jij leiding kan nemen in de interactie met je kind op een wijze dat er geen negatieve energie aan te pas komt. Je ontwikkelt van binnen uit het vertrouwen om dagelijkse opvoedsituaties te benaderen met plezier en humor. Kinderen reageren hierop en er ontstaat een positief samenspel tussen ouder en kind.