Diensten

Informatieavond (gratis)
Tijdens een informatieavond maak je vrijblijvend kennis met [de grondslagen van] van het curriculum "Wat Zeg je dan". Deelname is gratis. Kijk hier in de agenda, of neem contact op voor een informatieavond bij jou in de buurt.

Thema-avond: Koers in Ouderschap als de andere ouder is overleden
In samenwerking met Gerda Hagenauw (Levenscoach bij verlies) verzorgt NUopvoeden een interactieve lezing over rouw, verdriet, liefde, en verantwoordelijkheden in het ouderschap. Gerda verloor haar man toen hun kinderen nog jong waren. Vlak voordat hij overleed heeft ze ‘de belofte’ gedaan over de verdere zorg voor de kinderen. Deze belofte is het vertrekpunt van de lezing. Met het thema ‘’De Belofte, een valkuil vol liefde’’ wordt dieper ingegaan over mogelijke valkuilen waar een overgebleven ouder in terecht kan komen. Daarbij wordt besproken hoe het contact met het kind onder druk kan komen te staan. Persoonlijke ervaringen van Gerda worden teruggekoppeld naar algemene vernieuwende inzichten over de ouder-kind relatie en het opvoeden in deze nieuwe tijd.

Training "Wat Zeg je dan?" in groepsverband (open inschrijving)
In een kleine groep (4 tot 8 deelnemers) wordt de training "Wat Zeg je dan?" doorlopen. Het programma bestaat uit 7 bijeenkomsten van 2 uren en een gratis terugkomsessie na een aantal maanden. Tijdens de bijeenkomsten is het overheersend ‘zitten en snappen’ en thuis word je aangemoedigd om te oefenen in het zetten van ’moedige stappen’. Iedere bijeenkomst begint met het delen van voorbeelden en opgedane ervaringen met de oefeningen. De respectvolle lach van herkenning tijdens de bijeenkomsten blijkt voor veel deelnemers een extra ontspannen, verbindend en inspirerend effect te hebben. Heb je wel interesse maar passen de geplande trainingen in de agenda jou niet? Laat het mij weten! Kosten bedragen € 245,00 (incl btw) per persoon. Kijk in de agenda voor de mogelijkheden >

Training "Wat Zeg je dan?" in groepsverband (besloten)
Zoals hierboven beschreven, wordt de training doorlopen in groepsverband, met verschil dat de groep door jou zelf wordt samengesteld. Denk bijvoorbeeld aan een groep vriendinnen of collega’s voor wie het zien van elkaar en het samen doorlopen van de training van toegevoegde waarde is op de inhoud. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken en data uit te werken. Deelname bedraagt € 245,00 (incl BTW) per persoon.

Training "Wat Zeg je dan?" individueel
Je doorloopt alle stappen en we overleggen het aantal sessies, de data en locatie. Door de prive setting is er ruimte om in te gaan op jouw situatie en voorbeelden. Prijs wordt bepaald in overleg.

Consult
Een consult (alleen of samen met jouw partner) vindt plaats op de praktijk in Heerenveen en heeft de vorm van een uur tot anderhalf uur coachend gesprek waarin jouw/jullie hulpvraag over het ouderschap centraal staat. Een consult kan eenmalig of meerdere keren plaatsvinden. Prijs voor een consult bedraagt € 65,00 (incl BTW). Bij een aanvullende zorgverzekering wordt door veel zorgverzekeraars een deel van de kosten vergoed!

Verdiepingsworkshop
De verdiepingsworkshop is bedoeld voor deelnemers die de training "Wat Zeg je dan?" reeds hebben doorlopen. De workshop bestaat uit twee bijeenkomsten van 2 uren die op elkaar aansluiten. Inzichten en vaardigheden worden opgefrist aan de hand van het nieuwe thema "Shaping Self-Concept". Vanuit het fictieve opgroeien van 2 kinderen in verschillende opvoedculturen, kijken we hoe bij beide kinderen het self-concept zich in de tijd ontwikkelt. (Self-Concept is een container begrip waarin termen als o.a. eigenwaarde en zelfvertrouwen, aan bod komen). Deelname bedraagt € 50,00 (incl BTW) per persoon. Kijk in de agenda voor de mogelijkheden >

Workshop "jouw blauwdruk"
Ieder kind is uniek. Dit is een populaire slogan waarvan veel ouders wel de waarheid voelen, maar niet weten hoe ze de vertaalslag kunnen maken naar de concrete opvoeding. Tijdens een workshop van 2,5 uur wordt ingegaan op begrippen als authenticiteit en eigen blauwdruk. De workshop wordt verzorgd in samenwerking met Gerrit van Sinderen, orthomoleculair therapeut en ervaringsdeskundige in Human Design. De essentie en waarde van het Human Design wordt beknopt uitgelegd en teruggekoppeld naar de dagelijkse praktijk van de omgang met opgroeiende kinderen. Iedere deelnemer zal zijn/haar eigen Human Design en die van de kinderen op deze avond beschikbaar hebben om interactief te kunnen meekijken hoe eén en ander zich vertaalt naar eigen situatie. Deelname bedraagt €35,00 (incl BTW) per persoon. Kijk in de agenda voor de mogelijkheden >

Ouderavond voor scholen
In de klas lijken leerkrachten steeds minder ter kunnen terugvallen op een gezonde gezagsverhouding waarin leerlingen rustig aan het werk gaan conform besproken regels en afspraken. Een deel van deze problematiek vindt zijn oorsprong in de omgang tussen kinderen en hun ouders. Kinderen hebben er een handje van om te gaan ‘onderhandelen’ met hun ouders als ze hun zin willen krijgen. Soms gebeurt dit zo mondig dat er niet meer respectvol met elkaar wordt omgegaan. In de thuissituatie is dit in toenemende mate voor veel ouders een voedingsbodem voor strijd. De ‘’touwtjes wat strenger aantrekken’’ werkt alleen maar averechts en versterkt het probleem. Wat dan wel? Onderdelen van de training ‘Wat Zeg je dan’ zijn aangepast tot kort & krachtige lezingen voor basisscholen. Onderwerpen worden praktijkgericht en laagdrempelig besproken. Voor veel ouders blijkt de avond een eye-opener te zijn! Prijs wordt bepaald in overleg.

Lezingen (incompany) voor bedrijven
In toenemende mate hebben bedrijven aandacht voor het gezondheidswelzijn van hun werknemers. Hierbij speelt de thuissituatie een belangrijke rol. Wanneer het gezinsleven niet lekker loopt door (te) veel strijd in de omgang met de kinderen, heeft dit zijn weerslag op het totale functioneren van de ouder en dat zal ook merkbaar zijn in de werksituatie. Natuurlijk, de logische gevolgen van het ouderschap is en blijft de verantwoordelijkheid van de ouder zelf. Toch kan een organisatie het spanningsveld waar een werknemer zich in bevindt (h)erkennen en een vervolgens een beroep doen op ‘Koers in Ouderschap’. Onderdelen van de training ‘Wat Zeg je dan’ zijn uitgewerkt tot korte en krachtige lezingen. Tijdens en lezing zal blijken dat de concrete omgang met het kind – de werkvloer van het ouderschap - bij uitstek een geschikt oefenterrein is om daadwerkelijk je persoonlijk leiderschap (verder) te ontwikkelen. Een lezing staat garant voor een inspirerende en verbindende bijeenkomst, met concrete aanwijzingen die thuis meteen in de praktijk kunnen worden gebracht. Prijs wordt bepaald in overleg.