Wat is jouw Koers in Ouderschap?


Strijdig kind? Heb jij regelmatig last van strijd met je kind? Je kan er onzeker van worden, slecht van slapen en het werkt in op je gemoedstoestand van de dag. Om strijd te ontwijken gaan ouders toegeven, op eieren lopen, of ergens steeds een grapje of poppenkast van maken om de sfeer maar gezellig te houden. Dit kost veel energie, geeft onvrede en stress.

Of heb jij een ‘makkelijk’ kind? Misschien heb je wel een kind dat juist de strijd uit de weg gaat en jouw goedkeuring opzoekt? Een kind kan ook please-gedrag vertonen waarin het maar doet wat er wordt gevraagd om de harmonie te bewaken, of te voorkomen dat jij als ouder teleurgesteld of verdrietig bent.

Weg bij innerlijke leiding. Of kinderen nu ‘juist wel’ of ‘juist niet’ doen wat jij graag ziet gebeuren: in beide situaties bewegen ze weg van hun eigen leiding van binnen uit. Wat ze aan gedrag laten zien is meestal niet meer dan een primaire re-actie op wat jij doet en zegt.

Wens voor je kind. Is het ook jouw wens dat je kind ‘later’ vanuit een gezond zelfvertrouwen wijs, wendbaar & weerbaar het leven (be)leeft? Het is daarvoor wezenlijk dat je kind voldoende kansen krijgt om zijn of haar innerlijke leiding te ontdekken en bekrachtigen. Het potentieel aan verbinding tussen jou en je kind en jullie concrete interacties vormen hiervoor bij uitstek een vruchtbare voedingsbodem.

En jijzelf? Als je de focus even niet op je kind, maar op jezelf richt: ben jij (nog) trouw aan wie jij als mens bent en wie jij als moeder of vader wilt zijn? Leef jij in het contact met je kind het leven dat van binnenuit klopt? Sommige ouders verdoezelen (onbewust) een verlangen wat wel in hun binnenwereld leeft. Eigenlijk verlies je dan jezelf. Kan jouw kind dan nog tegen jou leunen en ook afkijken waar ‘innerlijke leiding’ precies over gaat?

Onderzoeken. Om bovenstaande moralen daadwerkelijk in de praktijk te onderzoeken heb ik een curriculum ontwikkeld. Dat is een stappenplan waarin je geleidelijk ontdekt welke Koers in Ouderschap positief bijdraagt aan datgene waar het jou werkelijk om gaat. Dit stappenplan is verwerkt in de training "Wat Zeg je dan?"


Marike Berkhuysen is aangesloten bij beroepsvereniging CAT (Complementair Aanvullende Therapeuten) en bij het GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten). Consulten vallen voor de zorgverzekeraar onder 2 verschillende prestatiecodes, te weten:
Prestatie codes:
24500 – Behandeling psychotherapie
24005 - Behandeling overige natuurgeneeskunde
Voor meer informatie klik op de volgende link: https://catcomplementair.nl/soorten-therapie/